• ENORM-Z-X-PM
 • GT-Lehrdorn
 • Kreissegmentfraeser
 • PunchTap
 • Speedsynchro-Modular
 • Tandemkegel
 • Cut&Form
 • EF-Hauptsitz

Elektroniczny katalog Tool Finder

Dzięki aplikacji Tool Finder mogą Państwo w łatwy i szybki sposób znaleźć odpowiednie narzędzia do Państwa przypadku. Ponadto za pomocą Tool Findera zarejestrowani użytkownicy mogą zamawiać narzędzia.


Numer pozycji:
RoHS Konformitätserklärung
Dodd-Frank Act Section
REACH
REACH

Ochrona danych

1. Informacja o zbieraniu danych osobowych

 (1) Poniżej znajdą Państwo nasze informacje o zbieraniu danych osobowych przy korzystaniu z naszej strony internetowej. Za dane osobowe uważa się wszystkie dane odnoszące się osobiście do Państwa, np. nazwisko, adres, adresy mailowe, nazwa użytkownika, zachowanie użytkownika.

(2) Administratorem danych stosownie do postanowień artykułu 4 ustęp 7 Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych jest EMUGE-Werk Richard Glimpel GmbH & Co. KG, Nürnberger Straße 96-100, 91207 Lauf, Niemcy (patrz nasze impressum). Kontakt do naszego inspektora ochrony danych to adres mailowy: datenschutz@emuge.de lub nasz adres pocztowy z dopiskiem „Inspektor ochrony danych“.

(3) W razie Państwa kontaktu z nami drogą mailową lub za pośrednictwem formularza kontaktowego podane przez Państwa dane (Państwa adres e-mail, ew. Państwa nazwisko i numer telefonu) zostaną przez nas zapisane, aby móc odpowiedzieć na Państwa pytania. Zebrane w związku z tym dane usuwamy, gdy tylko nie są już wymagane, lub ograniczamy ich przetwarzanie, o ile istnieją w tym zakresie ustawowe obowiązki ich przechowywania.

(4) Przedstawiamy Państwu poniżej szczegółowe informacje o właściwych sposobach działania, jeżeli w zakresie poszczególnych funkcji naszej oferty korzystamy z usług zatrudnionych przez nas usługodawców lub jeżeli chcemy wykorzystać Państwa dane do celów reklamowych. Przy okazji wskazujemy ustalone kryteria okresu przechowywania danych.  

2. Państwa prawa

(1) Mają Państwo następujące prawa w zakresie Państwa danych osobowych:

 • prawo do informacji,
 • prawo do sprostowania lub usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do sprzeciwu przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych.

 (2) Ponadto mają Państwo prawo do złożenia zażalenia do organu nadzorczego na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez nas.

3. Zbieranie danych osobowych przy odwiedzaniu naszej strony internetowej

(1) W przypadku wyłącznie informacyjnego korzystania ze strony internetowej, a mianowicie gdy nie rejestrują się Państwo lub nie przekazują nam informacji w inny sposób, zbieramy tylko dane osobowe, które Państwa browser przekazuje naszemu serwerowi. Jeśli chcą Państwo obejrzeć naszą stronę internetową, pobieramy następujące dane, które są dla nas niezbędne pod względem technicznym, abyśmy mogli wyświetlić Państwu naszą stronę internetową oraz zapewnić stabilność i bezpieczeństwo (podstawę prawną stanowi artykuł 6 ustęp 1 zdanie 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych):

 • adres - IP
 • data i godzina zapytania
 • różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)
 • treść wymogu (konkretna strona)
 • status dostępu/kod statusu HTTP
 • dana przenoszona ilość danych
 • strona internetowa, z której pochodzi żądanie
 • browser
 • system operacyjny i jego powierzchnia
 • język oraz wersja oprogramowania browsera.

 (2) Oprócz wyżej wymienionych danych w razie używania przez Państwa naszej strony internetowej na Państwa komputerze zapisywane są cookies. W przypadku cookies chodzi o niewielkie pliki tekstowe, które zapisywane są na Państwa dysku twardym w sposób przyporządkowany do używanego przez Państwa browsera i przez które do jednostki, która wysyła cookies (tutaj przez nas), przepływają określone informacje. Cookies nie mogą realizować żadnych programów ani przenosić wirusów na Państwa komputer. Służą wyłącznie temu, aby uczynić ofertę internetową jeszcze bardziej efektywną i przyjazną dla użytkownika.

(3) Używanie cookies:

(a) Niniejsza strona internetowa korzysta z następujących rodzajów cookies, których zakres oraz sposób funkcjonowania opisany jest poniżej:

 • tymczasowe cookies (patrz podpunkt (b)),
 • stałe cookies (patrz podpunkt (c)).

 (b)Czasowe cookies usuwane są automatycznie, jeśli zamkną Państwo browser. Zaliczają się do nich w szczególności sesyjne cookies. Te zapisują tak zwany ID-sesji, przy pomocy którego różne zapytania Państwa browsera można przyporządkować wspólnej sesji. Dzięki temu Państwa komputer może zostać ponownie rozpoznany, gdy powrócą Państwo na naszą stronę internetową. Sesyjne cookies są usuwane, gdy wylogują się Państwo lub zamkną browsera.  

(c) Stałe cookies usuwane są automatycznie po upływie określonego okresu czasu, który może się różnić w zależności od rodzaju cookies. Mogą je Państwo w każdym momencie usunąć w ustawieniach bezpieczeństwa Państwa browsera.

(d) Państwa ustawienia browsera mogą Państwo dowolnie konfigurować i na przykład odrzucać przyjmowanie Third-Party-Cookies bądź też wszystkich cookies. Zwracamy jednak uwagę, że ewentualnie w takim przypadku nie będą mogli Państwo skorzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

4. Pozostałe funkcje i oferty naszej strony internetowej

(1) Oprócz czysto informacyjnej funkcji naszej strony internetowej oferujemy różne usługi, z których mogą Państwo skorzystać w razie zainteresowania. W tym celu muszą Państwo z reguły podać dane osobowe, które wykorzystamy do wykonania danej usługi i w stosunku do których obowiązują podane wcześniej zasady przetwarzania danych.

(2) Przy przetwarzaniu Państwa danych korzystamy częściowo z usług zewnętrznych usługodawców. Zostali oni przez nas starannie wyselekcjonowani, związani są z naszymi zaleceniami i podlegają naszej systematycznej kontroli.

(3) Ponadto możemy przekazywać Państwa dane osobowe dalej osobom trzecim, w przypadku, gdy oferowane jest przez nas wspólnie z naszymi partnerami uczestnictwo w różnego rodzaju akcjach, zawieranie umów lub temu podobne usługi. Bliższe informacje w tej sprawie otrzymają Państwo podając dane osobowej lub na dole w opisie oferty.

(4) Jeżeli nasi usługobiorcy lub partnerzy posiadają swoją siedzibę w kraju poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wówczas poinformujemy Państwa o skutkach takiej okoliczności w opisie oferty.

(5) Państwa dane wykorzystywane przez nas do celów reklamowych przechowywane są tak długo, jak chcą Państwo otrzymywać powiadomienia reklamowe, bądź tak długo, jak chcemy pozostać z Państwem w kontakcie.

5. Sprzeciw lub odwołanie od przetwarzania Państwa danych

(1) Państwa zgodę udzieloną na przetwarzanie danych mogą Państwo odwołać w każdym momencie. Odwołanie to ma wpływ na dopuszczalność przetwarzania Państwa danych osobowych.

(2) Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych opieramy na wyważeniu interesów, wówczas mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ma to miejsce w szczególności wówczas, gdy przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania umowy z Państwem, co zostanie przez nas przedstawione przy okazji poniższego opisu funkcji. W razie skorzystania z takiego sprzeciwu prosimy o podanie przyczyn, dlaczego nie mielibyśmy przetwarzać Państwa danych osobowych na dotychczasowych zasadach. W razie uzasadnionego sprzeciwu zbadany stan faktyczny i albo wstrzymamy przetwarzanie danych ew. dostosujemy je odpowiednio albo przedstawimy Państwo nasze bezwzględne powody zasługujące na ochronę, na podstawie których będziemy kontynuować przetwarzanie danych.

 6. Użycie Matomo

(1) Niniejsza strona internetowa korzysta z usług analizy stron internetowych Matomo (wcześniej Piwik) na potrzeby przeanalizowania oraz systematycznego optymalizowania możliwości korzystania z naszej strony. Pozyskane statystyki pozwalają nam ulepszyć naszą ofertę i zaprezentować ją Państwu jako użytkownikom w sposób jeszcze bardziej interesujący. Podstawę prawną korzystania z Matomo stanowi artykuł 6 ustęp 1 zdanie 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych.

(2) W celu przeprowadzenia analizy na Państwa komputerze zapisywane są cookies (więcej informacji na ten temat znajdą Państwo powyżej w punkcie Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.). Tak pobrane informacje administrator zapisuje wyłącznie na swoim serwerze w Niemczech. Mają Państwo możliwość wstrzymania analizowania swoich danych usuwając istniejące cookies i blokując ich zapisywanie. Już teraz informujemy Państwa, że w przypadku blokady zapisywania cookies, nie będą mogli Państwo w pełni korzystać z tej strony. Blokada zapisywania cookies możliwa jest przez ustawienia na Państwa browserze. Blokada użycia Matomo możliwa jest przez odznaczenie poniższego kwadratu i aktywowanie Opt-out-Plug-in.

 
Państwa wizyta na niniejszej stronie internetowej ewidencjonowana jest aktualnie przez Matomo analizę stron internetowych. Kliknij tutaj, aby Twoja wizyta nie była już ewidencjonowana.

(3) Niniejsza strona internetowa korzysta z Matomo z rozszerzeniem „AnonymizeIP“. Dzięki temu adresy-IP są przetwarzanie dalej w formie skróconej, wykluczającej bezpośrednią możliwość odniesienia do danej osoby. Adres-IP uzyskany przy pomocy Matomo z Państwa browsera nie jest ewidencjonowany razem z innymi zebranymi przez nas danymi.

(4) Program Matomo jest projektem Open-Source. Informacje trzeciego oferenta na temat ochrony danych znajdą Państwo na stronie internetowej https://matomo.org/privacy-policy/.

 7. Użycie Facebook`a jako Social-Media-Plug-in

(1) Używamy obecnie Social-Media-Plug-in Facebook. Korzystamy przy tym z tak zwanego rozwiązania podwójnego kliknięcia. Oznacza to, że odwiedzając naszą stronę żadne dane osobowe nie są zasadniczo przekazywane dalej oferentowi Plug-in (Facebook). Oferent Plug-in rozpoznaje Państwa poprzez zaznaczenie na polu powyżej swoich liter początkowych lub logo. Otwieramy Państwu możliwość komunikowania się za pomocą kliknięcia w przycisk bezpośrednio z oferentem Plug-in. Tylko jeśli klikną Państwo w zaznaczone pole i aktywują je, oferent Plug-in otrzyma informacje, że odwiedzili Państwo odpowiednią stronę naszej oferty online. Przekazywane zostają dane, o których mowa w powyższym punkcie 3 niniejszego oświadczenie. Według informacji pochodzących od Facebook`a adresy-ID zostają zanonimizowane w Niemczech natychmiast po ich pobraniu. A zatem przez aktywowanie Plug-in Państwa dane osobowe zostają pobrane przez Facebook i następnie zapisane w USA. Ponieważ oferent Plug-in pobiera dane przede wszystkim przy wykorzystaniu cookies, radzimy Państwu, przed kliknięciem w wyszarzony przycisk usunąć wszystkie cookies poprzez ustawienia bezpieczeństwa Państwa browsera.  

(2) Nie mamy ani żadnego wpływu na pobrane dane i procesy ich przetwarzania, ani nie są nam znane pełen zakres pobierania danych, cele ich przetwarzania oraz okresy ich przechowywania. Nie posiadamy również żadnych informacji o usuwaniu pobranych danych przez oferenta Plug-in.

(3) Oferent Plug-in zapisuje pobrane o Państwu dane jako profile użytkowe i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub do odpowiedniego opracowania swojej strony internetowej. Taka analiza następuje w szczególności (również dla niezalogowanych użytkowników) w celu przedstawienia reklamy odpowiadającej bieżącemu zapotrzebowaniu a także w celu informowania innych użytkowników portalu społecznościowego o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu od tworzenia takich profili użytkownika, przy czym chcąc złożyć taki sprzeciw muszą się Państwo zwrócić do właściwego oferenta Plug-in. Za pośrednictwem Plug-in dajemy Państwu możliwość współdziałania z portalami społecznościowymi oraz innymi użytkownikami, w ten sposób możemy zoptymalizować naszą ofertę i uczynić ją jeszcze bardziej atrakcyjną dla Państwa jako użytkowników. Podstawę prawną stanowi tu artykuł 6 ustęp 1 zdanie 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych.

(4) Dalsze przekazywanie danych następuje niezależnie od tego, czy posiadają Państwo konto u oferenta Plug-in i czy są tam Państwo zalogowani. W przypadku, gdy są Państwo zalogowani u oferenta Plug-in, Państwa dane zebrane u nas zostaną przyporządkowane do Państwa konta istniejącego u oferenta Plug-in. Klikając w aktywowany przycisk i przykładowo łącząc się z tą stroną przy pomocy linku, oferent Plug-in zapisuje również tę informację na Państwa koncie użytkownika i podaje ją publicznie do wiadomości Państwa kontaktom. W związku z tym radzimy Państwu, po skorzystaniu z portalu społecznościowego systematycznie się wylogowywać, w szczególności jednak przed aktywowaniem przycisku, ponieważ mogą Państwo w ten sposób uniknąć przyporządkowania do Państwa profilu u oferenta Plug-in.

(5) Więcej informacji o celu i zakresie pobierania danych i ich przetwarzania przez oferenta Plug-in otrzymają Państwo w podanych poniżej oświadczeniach w sprawie ochrony danych osobowych tych oferentów. Tam znajdą Państwo również więcej informacji o Państwa prawach a także o możliwościach wstrzymania tych działań w celu ochrony Państwa sfery prywatnej.

(6) Adres oraz URL oferenta Plug-in Facebook z jego informacjami odnośnie ochrony danych osobowych:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; więcej informacji na temat pobierania danych: http://www.facebook.com/help/186325668085084. Facebook podlega EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

8. Włączenie filmów wideo YouTube

(1) Do naszej oferty online włączyliśmy filmy wideo YouTube zapisane na http://www.YouTube.com i odgrywane bezpośrednio z naszej strony internetowej. Są one włączone do naszego „rozszerzonego modułu ochrony danych“, oznacza to, że żadne dane dotyczące Państwa jako użytkowników nie zostaną przekazane do YouTube, pod warunkiem, że nie przegrają Państwo filmów wideo. Dopiero w momencie ich przegrania przez Państwa zostaną przeniesione dane, o których mowa w ustępie 2. Nie mamy żadnego wpływu na tę transmisję danych.

(2) Odwiedzając naszą stronę internetową YouTube otrzymuje informację, że wywołali Państwo odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Ponadto zostaną przekazane dane, o których mowa w punkcie 3 niniejszego oświadczenia. Następuje to niezależnie od tego, czy YouTube przekazuje do dyspozycji konto użytkownika, przez które są Państwo zalogowani, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeżeli zalogowani są Państwo w Google, wówczas Państwa dane zostaną bezpośrednio przyporządkowane do Państwa konta. Jeśli nie życzą sobie Państwa przyporządkowania do Państwa profilu w YouTube, muszą się Państwo wylogować przed aktywowaniem przycisku. YouTube zapisuje Państwa dane jako profile użytkowe i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub do odpowiedniego opracowania swojej strony internetowej. Taka analiza następuje w szczególności (również dla niezalogowanych użytkowników) w celu przedstawienia reklamy odpowiadającej bieżącemu zapotrzebowaniu oraz w celu informowania innych użytkowników portalu społecznościowego o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu od tworzenia takich profili użytkownika, przy czym chcąc złożyć taki sprzeciw muszą się Państwo zwrócić bezpośrednio do YouTube.

(3) Więcej informacji o celu i zakresie pobierania danych i ich przetwarzaniu przez oferenta YouTube otrzymają Państwo w oświadczeniu w sprawie ochrony danych osobowych YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google rozpowszechnia Państwa dane osobowe również w USA i podlega EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 
Social Media
Werkzeugdaten | EF Tool-Data
EF-Schnittdatenrechner
EF-Workshops 2019
informacje bieżące
Ausbildung & Karriere
Für den Ausbildungsbeginn September 2020 bitten wir um Bewerbung mit den entsprechenden Zeugnissen.

Die Ausbildungsplätze 2019 sind sowohl für den kaufmännischen Bereich als auch für den gewerblich-technischen Bereich besetzt.